TECHNOPARK ZNOJMO

Technická specifikace

Seznamte se blíže s komplexem Technopark, jeho technickým provedením a standardy

1. Popis budovy

Hala je určena ke skladování případně k lehké výrobě, ale je možné ji i využít pro showroomy, prodejní sklady, drobnou výrobu a další využítí.

Celý areál je rozvržen na 5 fazí, I.fáze se skládá z 8 jednotek a II. fáze ze 7 jednotek, III.fáze 6 jednotek, IV.fáze 9 jednotek, V.fáze 3 jednotky.

Všechny jednotky jsou modulární, tzn. dají se spojovat a je tak možné využít proctor od 250 m2 až po několik 1000 m2, v případě potřeby.

2.4 Obvodový plášť

2. Konstrukce

2.1 Základy

2.2 Železobetonový skelet

2.3 Střecha

2.4 Obvodový plášť

2.5 Podlaha

2.6 Stěny

2.7 Strop

3. Interiér

3.1 Prostor skladu

3.2 Vstup

3.3 Chodby

3.4 Kanceláře

3.5 Kuchyňka

3.6 Toalety

3.7 Úklidová místnost

3.8 Schodiště

4. Průmyslové vybavení

4.1 Sekční průmyslová vrata

5. Technické vybavení

5.1 Topení

5.2 Vzduchotechnika

5.3 Požární bezpečnost

5.4 Elektrické instalace / rozvody

6. Venkovní plochy

6.1 Chodníky, zpevněné plochy

6.2 Veřejné osvětlení

6.3 Zelené plochy